שאלון ללקיחת משכנתא ניצנים בע”מ

  שאלון

  שאלון זו נועד לאיפיון מדויק של הדרך שבה תהיה המשכנתא וכן להרכיב תמהיל מנצח
  לאחר מילוי השאלון היועצים שלנו יכינו כמה חלופות של תמהילים אשר נותנות מענה למטרות העסקה וצרכי הלקוח.
  על מנת לקבל תמונה רחבה ככל הניתן לפני הפגישה שלנו אתכם(פרונטלית או מקוונת) , אנא השיבו על כל השאלות.

  פרטי הלקוחות

  פרטים אלו משמשים להרכבת הפרופיל האישי שאותו דורש הגוף הבנקאי

  לקוח/ה ראשון - איש הקשר המרכזי לצורך נטילת המשכנתא


  שם פרטי+משפחה

  מספר תעודת זהות


  תאריך הנפקה תעודת זהות - לא חובה .....

  תאריך לידה ..........................................

  מצב משפחתי


  מספר ילדים מתחת לגיל 18

  כתובת מלאה


  מה האופי התעסוקתי


  תפקיד

  מקום העבודה

  הכנסה נטו ממשכורת

  וותק בעבודה


  דואר אלקטרוני

  טלפון

  סטטוס מגורים נוכחי


  גובה השכירות / שווי שוק של הנכס שבבעלות

  לקוח/ה שני


  שם פרטי+משפחה

  מספר תעודת זהות


  תאריך הנפקה תעודת זהות - לא חובה .....

  תאריך לידה ..........................................

  מצב משפחתי


  מספר ילדים מתחת לגיל 18

  כתובת מלאה

  מה האופי התעסוקתי


  תפקיד

  מקום העבודה

  הכנסה נטו ממשכורת

  וותק בעבודה

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  סטטוס מגורים נוכחי


  גובה השכירות / שווי שוק של הנכס שבבעלות

  מידע פיננסי - מידע זה מתייחס לכל לווי המשכנתא ביחד


  האם ישנן הכנסות נוספות(שכירות/קצבה/פנסיה וכו') - במידה וכן, יש לציין סכום.

  האם יש הלוואות/משכנתאות קיימות? במידה וכן, יש לציין סכום.

  במידה וישנן הלוואות/ משכנתאות. מה סך ההחזר החודשי?

  האם ישנה קרן השתלמות לפחות לאחד הלווים  היכן מנהלים חשבון בנק  האם תסכימו להעביר פעילות ולפתוח חשבון בנק כתנאי לקבלת משכנתא - מומלץ להשגת ריביות מיטביות.  האם היו חריגות מעבר למסגרת?  האם היו החזרות בחשבון( הוראות קבוע/ שיקים/תשלומים אחרים) ?  מהו התאריך המועדף לתשלום החודשי של המשכנתא ?

  פרטי העסקה - פרטי העסקה כוללים מידע על הנכס והפן הכלכלי העתידי של עסקת הנדל"ן


  כתובת הנכס - עיר , רחוב, מספר

  מחיר הרכישה


  האם נחתם חוזה?


  מתי תזדקקו למשכנתא?


  מהו ההון העצמי המשמש לעסקה?


  האם צפויים להתקבל כספיים נוספים בעתיד? במידה וכן, אנא לציין מתי ואת הסכום המתקבל


  מהו ההחזר החודשי הרצוי? ככל שההחזר החודשי גבוה –משך התקופת משכנתא קטן ואיתו סך הריבית המשולמת

  מה רמת השינוי בתשלום החודשי שתהיה מוכן לספוג

  איזה אחוז מהמשכנתא תרצה במסלול גמיש לפירעון מוקדם

  האם הנכס משמש למגורים או השקעה ?

  כמה זמן מתכוונים להחזיק בנכס ?


  האם יש דבר נוסף שתרצו לציין?

  צרף קבצים

  קובץ 1

  קובץ 2

  קובץ 3

  קובץ 4